Upcoming Events

Church News

 LIFE AT GETHSEMANE Sun   02/16​8:15 am                   Traditional…

 LIFE AT GETHSEMANE Sun   02/09​8:15 am                   Traditional…

 LIFE AT GETHSEMANE Sun   02/02​8:15am                 Traditional Worship Service ​9:45 am  …

THIS WEEK AT GETHSEMANE Sun   01/26​8:15am​                  Traditional Worship…

THIS WEEK AT GETHSEMANE Sun   01/19​8:15am​                  Traditional Worship…

THIS WEEK AT GETHSEMANE Sun   01/12​ 8:15 am               Traditional Worship Service ​ 9:45 am  …

Weekly bulletin THIS WEEK AT GETHSEMANE Sun   01/05​8:15 am               Traditional…

THIS WEEK AT GETHSEMANE ​​​​ Sun   12/29​8:15 am               Traditional Worship…