Upcoming Events

Church News

THIS WEEK AT GETHSEMANE Sun   01/19​8:15am​                  Traditional Worship…

THIS WEEK AT GETHSEMANE Sun   01/12​ 8:15 am               Traditional Worship Service ​ 9:45 am  …

Weekly bulletin THIS WEEK AT GETHSEMANE Sun   01/05​8:15 am               Traditional…

THIS WEEK AT GETHSEMANE ​​​​ Sun   12/29​8:15 am               Traditional Worship…

THIS WEEK AT GETHSEMANE ​​​​ Sun   12/22​8:15 am            Traditional Worship Service…

THIS WEEK AT GETHSEMANE ​​​​ Sun   12/15​8:15 am            Traditional Worship Service…

THIS WEEK AT GETHSEMANE ​​​​ Sun   12/08​8:15 am          Traditional Worship Service…

THIS WEEK AT GETHSEMANE ​​​​ Sun   12/01​8:15 am          Traditional Worship Service…